Onstaan geschiedenis van de Zondag Avond Roep Ronde.

Onstaangeschiedenis van de ZARR ronde.


Wie gaat er nu op de 2 meterband in FM op een rondstraler roepen?

Als je wilt DX-en dan doe je dat op 2 meter in het SSB gedeelte en wil je verder weg werken dan ga je op HF aan de gang?


Aan dit soort kreten had Paul PE1LXX begin 2011 geen boodschap aan. Op een zondag begon hij aanhoudend CQ te roepen op 145.500, de aanroep frequentie voor FM modulatie, die hier maar zelden voor word gebruikt. Er kwam een aantal stations retour waaronder Chris PA5RWE, stadgenoot van Paul. Chris stelde voor om de volgende week weer te roepen. Hoewel Paul nog twijfelde riep hij de volgende week weer, en accepteerde de rode pet. Een nieuwe ronde was geboren.


Niet iedereen kan een richtantenne plaatsen en niet iedereen beschikt over een multimode set. Verder is het gewoon leuk om te kijken hoever je verticaal met FM kunt komen.


In het begin waren en weinig inmelders maar doordat het iedere zondagavond werd gehouden kwamen er steeds meer inmelders en werd er geprobeerd om mensen die ver van elkaar hun station hebben de mogelijkheid te geven om met elkaar te werken.


De ronde werd steeds groter en er werd een log bijgehouden door Ben PA2OLD. Die het op zijn site plaatste. Ook kwam er internet bij. Want je kan als je rondeleider weleens een station niet horen en een ander wel. Dan is het handig als je via teamspeak kan horen dat er een ver station gehoord word door een van de deelnemers aan de ronde.


Zo ging het voort. In de loop van 2012 kwam het berioht van het overlijden van Chris PA5RWE. Een verlies voor de amateur gemeenschap zeker gezien de mogelijk heden die dit station had. Met gemak werd de meest verre stations door hem gehoord. Maar zijn gezondheid ging steeds verder terug waarna hij overleed op 2 juni 2012.


in de loop van 2013 gebeurde het dat Paul PE1LXX zich terug trok als rondeleider. Ben ging toen de ronde leiden en tevens bleef hij het log bijhouden. Een tijd waar in duidelijk werd wat het motto dat door Paul, Ben en de overige deelnemers bedacht werd waard was.


Motto ZARR ronde:


De ZARR dat zijn wij.


Hier mee aangevend dat de ronde door iedereen gedragen word en dat er geen deelnemer wat meer te zeggen heeft dan de ander, iedereen is gelijke in de ronde. De rondeleider is er voor het loggen en stuurd een beetje aan van wie heeft de microfoon en geeft door wie er allemaal QRV zijn. Om zo een nuttig geheel te vormen. Ook verzorgt de rondeleider het log.


Toen de honderdste ronde naderde gaf Ben aan dat hij ging stoppen en zou er een mogelijk einde van deze ronde een gevolg hiervan kunnen zijn. Bij nummer honderd was het duidelijk dat er geen opvolger was en ging er iedereen vanuit “dit is de laatste”.


De komende weken was het zo dat er nog pogingen gedaan werden maar het ging moeizaam en leidde er toe dat Sjaak PD1SRM ondanks dat hij niet de beste mogelijkheden heeft maar rondeleider werd en de ronde op zich nam. De eerste ronde onder de leiding van Sjaak, PD1SRM was met vier deelnemende radio amateurs en een luisterstation een succes. De ronde werd voortgezet en er kwam een vervolg. Nu is er een website voor de ZARR ronde, is er weer een room voor de ZARR ronde op de teamspeak4all server zodat de verre stations ook gehoord kunnen worden. En kan iedereen het nieuws en log rond de ronde volgen.


Gegevens van de ronde.


Wanneer:


Zondagavond van 21.00 to 21.30 uur lokale tijd.


Waar:


Op 145.500 Mhz FM gemoduleerd verticaal gepolasiseerd.


Rapporten geven:


We proberen reële rapporten te geven. De standaard five by nin is not done in deze ronde. Dus je geeft door wat iemand zijn S-punten zijn en daar naast de kwaliteit van uitzending, dit door de Q-code.


Uitleg Q-Code:


Q5 = Perfecte ontvangst.

Q4 = Gewoon praten maar er is nog storing en of ruis.

Q3 = Er is veel storinig of ruis dus duidelijk praten

Q2 = Alleen door spellen waarneembaar

Q1 = Waarneembaar maar niet te verstaan.


En verder geef je de S-punten door. Bij de rondeleider komt het voor dat hij een Q5 rapport moet geven voor een perfect signaal maar dat zijn S-meter op nul staat. Vandaar dat de Q-rapporten belangrijk zijn. Het kwaliteits-rapport geeft meer aan dan het signaalsterkte rapport.


Tot zover wat er over de geschiedenis valt te vertellen. Hopelijk kunnen we nog lang de ronde houden. Mocht de ronde leider niet kunnen op een zondagavond zou het wel fijn zijn als een ander dan de ronde draait. Om te voorkomen dat mensen afhaken omdat ze niks horen.


Voor reactie's en dergelijke kan men mailen naar: [email protected]